Skip to main content

Privacy Statement Rankdata

Intro
Rankdata verwerkt verschillende data op haar website waaronder persoonsgegevens. Dit natuurlijk in duidelijke overeenstemming met de wetgeving. In dit Privacy statement zijn de daartoe behorende kwesties vastgelegd.
Privacy statement toepassing
In dit privacy statement staat duidelijk dat er data verwerkt wordt op de site van Rankdata na het bezoeken van www.rankdata.nl. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

Bescherming van persoonsgegevens
Rankdata verwerkt altijd persoonsgegevens in overeenstemming met de wet & regelgeving. Dit in samenhang met de bescherming van Persoonsgegevens zoals de wet bescherming persoonsgegevens en de telecommunicatiewet.

Verwerken van persoonsgegevens
Rankdata gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, deze worden verkregen door het abonneren of opnemen van contact via onze website. Dit zelfde geldt voor deelname aan gerelateerde activiteiten van Rankdata zoals een persoonlijk gesprek op kantoor. De gegevens worden ten alle tijden verwerkt ter administratie & daarnaast voor nieuws gerelateerde activiteiten zoals e-mails met een nieuwsbrief. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen of uw persoonsgegevens uit onze administratie wenst te verwijderen kunt u dat ten allen tijden aangeven. Dit kunt u het best doen door schriftelijk contact op te nemen via de email: info@rankdata.nl. Rankdata verstrekt geen persoonsgegevens aan derden of andere partijen zonder uw toestemming.

Cookies
Onze website rankdata.nl plaatst ook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw device worden geplaatst. Door deze cookies kan de website van rankdata.nl beter functioneren. Deze cookies zijn puur voor de functionaliteit van de website en we kunnen dus niets herleiden m.b.t. uw locatie o.i.d.

Links
Op de websites van Rankdata zijn andere links te vinden naar andere websites van derde partijen. Deze zijn ten alle tijden buiten onze verantwoording en dus ook m.b.t. het gebruik van je gegevens door deze organisaties. Hierbij wordt altijd door ons aangeraden het privacy statement van betreffende website goed door te nemen.

Beveiliging
Wij maken gebruik van toepasselijke beveiliging dit onder andere door middel van de plugin Wordfence en het gebruik van een SSL beveiligde verbinding. Dit doen wij om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke informatie.
Wijziging van Privacy Statement
Rankdata behoudt zich het recht om wijzigingen wanneer nodig door te voeren in dit Privacy statement.

Contact
U kunt het best contact opnemen middels het contact formulier op onze website of te mailen naar info@rankdata.nl. Daarnaast kunt u bellen naar 06-16465173 t.n.v. R. Deddens of een bezoek brengen aan ons kantoor te Veghel.